Algemene voorwaarden Cultuurloods Hillegom

Algemeen

In het gebouw en in de directe omgeving daarvan mag niet worden gerookt.
Parkeren, op de parkeerplaatsen op het plein en/of langs de Wilsonweg zelf.
Fietsen kunnen gestald worden in de daarvoor bestemde fietsklemmen op het terrein van de Cultuurloods.
Tenzij anders is aangegeven vinden alle activiteiten plaats in de Cultuurloods, gelegen aan de: Wilsonweg 6a 2182 LR Hillegom

Inschrijving cursus

Voor de activiteiten kunt u zich aanmelden via het reserveringsformulier op de website van de Cultuurloods. Dit formulier vindt u onderaan de pagina van de betreffende activiteit. Gelieve alle velden in te vullen. Na ontvangst van uw inschrijving en betaling, via Ideal, ontvangt u een bevestiging van definitieve inschrijving. Alle inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.
Bij de cursusgegevens op de website staat het maximum aantal deelnemers vermeld.
In incidentele gevallen kan worden besloten daarvan af te wijken.
Als een activiteit volgeboekt is, vindt overleg plaats over de mogelijkheden van plaatsing op een wachtlijst of deelname aan een andere cursus op een andere dag of tijdstip.

Een les of activiteit die, wegens afwezigheid van de docent moet worden geannuleerd, wordt in de loop van de cursus of aan het eind daarvan ingehaald.

Workshops

Regelmatig worden workshops gegeven, waarvoor u zich apart kunt inschrijven middels het reserveringsformulier op de website. Dit formulier vindt u onderaan de pagina van de betreffende workshop. Gelieve alle velden in te vullen. Na ontvangst van uw inschrijving en betaling, via Ideal, ontvangt u een bevestiging van definitieve inschrijving.
Alle inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Betaling

Betaling van de activiteiten geschiedt middels het reserveringsformulier op de website, via Ideal. Voor langlopende cursussen is het, na overleg, mogelijk in twee termijnen te betalen. Deze betalingsregeling dient voor inschrijving voor de cursus via de E-mail te worden aangevraagd.

Lesmateriaal

De aanschafkosten van materialen zijn niet bij de cursusprijs inbegrepen.
Wij adviseren u deze materialen in overleg met de docent aan te schaffen,
tenzij bij de betreffende cursus/workshop anders staat vermeld.
Eventuele extra materiaalkosten, dient u rechtstreeks aan de betreffende docent te voldoen.

Annulering

De activiteiten van de Cultuurloods gaan door bij voldoende aanmeldingen. Dit is ter beoordeling aan de Cultuurloods en zij heeft het recht de activiteit te annuleren. De ingeschreven deelnemers ontvangen in dat geval tijdig bericht en teruggave van de betaling.

Annulering van inschrijving voor een cursus of workshop dient altijd schriftelijk te geschieden.
Mondelinge annuleringen kunnen niet worden geaccepteerd.
Vanaf 7 dagen voor aanvang van de cursus/workshop wordt bij annulering 10 procent van de cursus/workshopprijs in rekening gebracht.

Verzuim en restitutie

Bij ziekte of verzuim kan geen restitutie van het cursusgeld plaatsvinden. In geval van verhindering, wordt in overleg met de docent bekeken of en wanneer de les kan worden ingehaald.

Aansprakelijkheid

De Cultuurloods is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen. Evenmin is zij aansprakelijk voor diefstal en vermissing van persoonlijke goederen tijdens de door haar georganiseerde activiteiten.

Vakanties

Tijdens de vakanties vinden in principe geen activiteiten plaats. De vakanties van de Cultuurloods komen zoveel mogelijk overeen met de schoolvakanties in midden Nederland.

Huur

Voor de Cultuurloods, geldt een huurprijs per dagdeel, voor gebruik van de loods als galerie geldt een minimale huurprijs, per weekend.
Reservering voor huur van de Cultuurloods ( als atelier, galerie of theater ) is definitief, wanneer 50 procent van het verschuldigde bedrag is overgemaakt en de algemene voorwaarden zijn geaccepteerd. Het resterende bedrag dient uiterlijk een week voor de gereserveerde datum te zijn overgemaakt.
Huurder is aansprakelijk voor eventuele schade aan interieur en gebouw, als gevolg van nalatigheid of onachtzaamheid.
Voor de huur van de Cultuurloods wordt een borg van € 100.- in rekening gebracht,
bij correcte oplevering wordt dit bedrag per omgaande teruggestort.

0